سلام! در این ویدیو آموزشی با ضروری ترین مهارت قرن بیست و یک آشنا می شوید.

فیلم اول: ضروری ترین مهارت قرن بیست و یک چیست؟

تو این ویدیو با مهارتی آشنا میشی که اگر اونو خوب یاد بگیری دیگه  خود تو خواهی بود که دانشگاه و رتبتو انتخاب میکنی.  تو ویدیو گفتم این مهارت از سال 1959 تو دنیا داره تدریس میشه. الان یادش نگیری خیلی عقب میفتی.(از من گفتن بود!!)