تصویر روش های یه خاطر سپردن اسامی

روش های به خاطر سپردن اسامی/ این مقاله را از دست ندهید.

آموختن روش های به خاطر سپاری نام افراد می تواند معجزه ای در روابط تان خلق کند. این مهارت یکی از کاربردی ترین و مهم ترین بخش های تقویت حافظه می باشد. در این مقاله قرار است بیاموزیم که چطور نام افراد را حفظ کنیم. گوشنواز ترین موسیقی ای که یک فرد می…
تصویر آموزش حفظ اعداد

آموزش حفظ اعداد با استفاده از تکنیک شگفت انگیز کاخ حافظه

در مقاله تکنیک کاخ حافظه یاد گرفتیم که چطور با استفاده از این تکنیک مطالب مختلف را به حافظه میان مدت خود بسپاریم. در این مقاله میخواهیم برسی کنیم که چگونه از این تکنیک برای حفظ اعداد استفاده کنیم. آموزش حفظ اعداد یکی از مهم ترین آموزش های تقوی…

تکنیک حفظ اعداد با روش "The language of numbers"

اولین اصل تقویت حافظه تصویر سازی می باشد و چون اعداد تصویر مشخصی را در ذهن ما شکل نمی دهند پس به خاطر سپاری آن ها به شدت دشوار می باشد. تکنیک حفظ اعداد به ما کمک می کند تا یک تصویر مشخصی را برای هر یک از اعداد در نظر بگیریم و آن ها را با روش ارتباطی …
تصویر حفظ اعداد طولانی

حفظ اعداد طولانی به روش تصویر سازی

حفظ اعداد طولانی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما دارند. عدم توانایی ما در حفظ اعداد طولانی باعث شده اطلاعات بسیار مهمی را فراموش کنیم و یا وقت زیادی را برای نوشتن آن اعداد از دست بدهیم. گاهی اوقات که کاغذ و قلم همراه نداریم، نمیتوانیم عددی ر…