تصویر اول فرمول محاسبه سرعت مطالعه

فرمول محاسبه سرعت مطالعه چگونه کار می کند؟

لازمه شروع و یا ادامه یک مسیر دریافتن این نکته است که دقیقا کجا قرار داریم. فرض کنید عازم شمال کشور هستیم. این نکته بسیار مهم است که از کدام استان به شمال سفر می کنیم. برای استفاده از جی پی اس راهنمای مسیر ابتدا مبدا خود را مشخص می کنیم. …
تصویر فواید تندخوانی

فواید تندخوانی را اگر بدانیم زندگی مان تغییر می کند

تندخوانی دانشی را ارائه می دهد که باعث می شود سرعت مطالعه شما به طرز چشمگیری افزایش یابد. این افزایش سرعت نه تنها باعث کاهش درک نشده بلکه بنا بر تحقیقات صورت گرفته، درک افراد تندخوان از متن بیشتر می باشد. میزان اندوخته ذهنی برای یک خواننده عادی …