افزایش خلاقیت ، رازی برای بهبود زندگی
Read More
رشد فردی

افزایش خلاقیت ، رازی برای بهبود زندگی

افزایش خلاقیت ، رازی برای بهبود زندگی تا به حال به این فکر کرده‌اید که داشتن کمی خلقیت در انجام کارها، چقدر می‌تواند برای ما اهمیت داشته باشد؟ فرقی ندارد که چه کاری انجام می‌دهیم،...

Read more

دوست دارید با حضور ذهن زندگی خود را متحول کنید؟
Read More
تمرکز

دوست دارید با حضور ذهن زندگی خود را متحول کنید؟

دوست دارید با حضور ذهن زندگی خود را متحول کنید؟ حضور ذهن پدیده‌ی جدیدی نیست، اما به تازگی تکنیک‌های بسیار مدرنی برای تقویت آن ابداع شده است. از دیرباز انسان‌ها برای داشتن تمرکز کافی روی...

Read more