دسترسی سریع

  • آموزش زبان انگلیسی30
  • تقویت حافظه48
  • تقویت هوش11
  • تمرکز54
  • دسته‌بندی نشده2
  • رشد فردی55
  • کتابخوانی85
  • مهارت های مطالعه109

اصول تقویت حافظه چیست؟ اصل دوم به چه اشاره دارد؟

اصول تقویت حافظه چیست؟ اصل دوم به چه اشاره دارد؟

آموزش تصویر سازی و چگونگی تاثیر آن بر روی حافظه

آموزش تصویر سازی و چگونگی تاثیر آن بر روی حافظه

تمرین تجسم خلاق برای رسیدن به یک حافظه شگفت انگیز

تمرین تجسم خلاق برای رسیدن به یک حافظه شگفت انگیز

تقویت حافظه بر چه پایه ای بنا شده است؟

تقویت حافظه بر چه پایه ای بنا شده است؟

افزایش تمرکز حلقه ی گمشده رسیدن به موفقیت است

افزایش تمرکز حلقه ی گمشده رسیدن به موفقیت است

تغییر باور ها باعث می شود زندگی تان تغییر کند.

تغییر باور ها باعث می شود زندگی تان تغییر کند.

راهکار های غلبه بر استرس چیست؟

راهکار های غلبه بر استرس چیست؟

یادداشت برداری را به صورت صحیح بیاموزید و به کار بگیرید

یادداشت برداری را به صورت صحیح بیاموزید و به کار بگیرید

18 دقیقه
محتوای متنی
دلایل کندخوانی را خیلی دقیق بدانید تا مرتکب آن نشوید. حتما بخوانید

دلایل کندخوانی را خیلی دقیق بدانید تا مرتکب آن نشوید. حتما بخوانید

 

ثبت نام در وبینار هرمس: بزرگترین وبینار رایگان آموزش مهارت های مطالعه

ثبت نام در وبینار هرمس: بزرگترین وبینار رایگان آموزش مهارت های مطالعه