آموزش زبان انگلیسی با بازی
Read More
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با بازی برای کودکان و نوجوانان

در مقاله‌های قبلی درمورد اهمیت آموزش تعاملی صحبت کردیم: مثلا آموزش زبان با داستان و یا آموزش زبان با انیمیشن. اما فعالیت‌های کلاسی مثل سرود، آهنگ، بازی و کار دستی نیز به آموزش زبان...

Read more