روش خواندن کتاب داستان انگلیسی
Read More
آموزش زبان انگلیسی

۴ روش آموزش زبان با داستان برای تمامی سطوح

وقتی نوجوان بودم، همراه با مادرم قصه‌های اصیل ایرانی را می‌خواندیم و روایت‌ها باعث می‌شدند بیشتر با زندگی آدم‌ها و ذهنیتشان آشنا شوم. وقتی کمی بزرگتر شدم، خودم کتاب‌های متنوعی می‌خواندم و کلمات زیادی...

Read more