معرفی و خلاصه کتاب نقطه عطف اثر مالکوم گلدول

رشد و پیشرفت معمولا الگوی ثابتی را دنبال می‌کند. البته این موضوع فقط مخصوص رشد و پیشرفت مثبت نیست. بلکه بر اساس تحقیقات و تجربه‌های مختلف، چیزهای منفی مانند ویروس‌ها هم الگوی یکسانی را برای پیشرفت دنبال می‌کنند. این همان چیزی است که بعد از مطالعه کتاب نقطه عطف اثر مالکوم گلدول آموختم. او با … ادامه خواندن معرفی و خلاصه کتاب نقطه عطف اثر مالکوم گلدول