من سهیل امانی موسس مجموعه هوش برتر ایرانیان و طراح دوره ی تندخوانی به روش xfast plus هستم.
در دوران دبیرستان رشته ریاضی فیزیک خواندم ودر دانشگاه مشغول به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی شدم.
از نوجوانی عاشق خواندن کتاب های مختلف بودم.
بعد از خواندن ده ها جلد رمان به رشته ادبیات انگلیسی علاقه مند شدم. همزمان با تحصیل در رشته ی ادبیات انگلیسی مطالعات فلسفی و روانشناسی خودم را شروع کردم.
مطالعات خودم را مدیون دانستن زبان انگلیسی هستم. 
وقتی ترم دوم دانشگاه بودم دیوانه وار شروع به خواندن صد ها جلد کتاب روانشناسی کردم.
روزانه حداقل سه ساعتم را به گوش دادن به سخنرانی روانشناسان بزرگ اختصاص دادم.
نقطه عطف زندگی من آشنایی با اساتیدی همانند تونی بوزان (طراح نقشه کشی ذهنی) و دامینیک ا برایان (قهرمان 6 دوره مسابقات حافظه) بود.
آشنایی با این دو استاد بزرگ چنان نیرویی به من داد که سرعتم در مطالعه و یادگیری چندین برابر شد.
راه پیشرفت برایم باز شد و به موفقیت های شگفت انگیزی رسیدم.
یکی از بزرگترین افتخاراتم در زندگی شاگردی تونی بوزان است.

آموزش دیدن…

سهیل امانیمن به شدت معتقدم که با آموزش دیدن می شود تغییرات شگفت انگیزی ایجاد کرد.
در همین شرایط فعلی روزانه دو ساعت را به آموختن مطالب جدید اختصاص می دهم. سعی من این است که آموزه هایم را به دیگران منتقل کنم تا دنیا جای زیبا تری برای زندگی شود.
اگر از من بپرسید ارزشمند ترین و سود آور ترین سرمایه گذاری چیست؟ قطعا در پاسخ خواهم گفت: «روی خودتان سرمایه گذاری کنید.»
ماهانه چند میلیون تومان برای آموزش های خودم کنار میگذارم و هر روز سعی میکنیم نسبت به روز قبلی دانش بیشتری داشته باشم.
یکی از رویا های من این است که تک تک هموطنانم با آموزش دیدن و مطالعه بتوانند از پس مشکلات زندگی شان بر آیند.
همیشه گفته ام و میگویم که آموش دیدن و مطالعه مخصوص یک طبقه خاص از جامعه نیست.
هر کسی در مقابل آموزش منعطف شده و دوباره متولد خواهد شد.

همه ما…

در مجموعه هوش برتر ایرانیان همه ی کارکنان از جمله خودم به این اصل معتقد هستیم که سرنوشت هر کس بر اساس انتخاب هایش شکل می گیرد.
همواره سعی کرده ایم با یاری خداوند متعال با انتخابات بهتر سرنوشت بهتری را رقم بزنیم.
برای ما کارکنان مجموعه هوش برتر ایرانیان موفقیت در بیرون هیچ معنایی ندارد و سعی می کنیم با کمک به دیگران موفقیت را از درون احساس کنیم.
ما آموخته ایم که برای آموختن و آموزش دیدن لحظه ای درنگ جایز نیست.