قوانین و مقررات هوش‌برتر ایرانیان

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت هوش برتر ایرانیان را دارند ، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند.
عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.