دسترسی سریع

  • آموزش زبان انگلیسی31
  • تقویت حافظه41
  • تقویت هوش14
  • تمرکز49
  • دسته‌بندی نشده1
  • رشد فردی32
  • کتابخوانی55
  • مهارت های مطالعه122

دسته بندی: هوش مالی

بهترین کتاب های هوش مالی ، 12 کتاب پولساز!

بهترین کتاب های هوش مالی ، 12 کتاب پولساز!

15 دقیقه
محتوای متنی
هوش مالی کودکان ؛ اهمیت و نحوه تقویت آن در کودک

هوش مالی کودکان ؛ اهمیت و نحوه تقویت آن در کودک

5 دقیقه
محتوای متنی
هوش مالی چیست + نقش آن در توسعه فردی هر یک از ما

هوش مالی چیست + نقش آن در توسعه فردی هر یک از ما

5 دقیقه
محتوای متنی