ویدیو لایو معرفی و تقویت هوش انطباقی


معرفی و مشاهده

ویدیو لایو خوابیدن


معرفی و مشاهده

فیلم وبینار فیدبک ؛ کلید یادگیری هر مهارت


معرفی و مشاهده

کارگاه آموزش یادگیری 100 درصدی


معرفی و مشاهده

گفتگوی سهیل امانی با برنت منسوار نویسنده کتاب Black Sheep


معرفی و مشاهده

گفت و گوی اینستاگرامی سهیل امانی و رضا آرش‌نیا


معرفی و مشاهده

تفکر نقادانه چیست و چگونه از آن در زندگی خود استفاده کنیم؟


معرفی و مشاهده

گفتگوی سهیل امانی با نیر ایال نویسنده معروف آمریکایی


معرفی و مشاهده

برنامه ریزی در 5 گام موثر به کمک روش GTD


معرفی و مشاهده