دسترسی سریع

  • آموزش زبان انگلیسی31
  • تقویت حافظه41
  • تقویت هوش14
  • تمرکز49
  • دسته‌بندی نشده1
  • رشد فردی32
  • کتابخوانی55
  • مهارت های مطالعه122

دسته بندی: خلاصه کتاب

معرفی و خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن

معرفی و خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی
70 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب

معرفی و خلاصه کتاب قوی سیاه اثر نسیم نیکلاس طالب

نسیم نیکلاس طالب
55 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب موهبت کامل نبودن از برنه براون

معرفی و خلاصه کتاب موهبت کامل نبودن از برنه براون

برنه براون
61 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب شادترین کودک محله هاروی کارپ

معرفی و خلاصه کتاب شادترین کودک محله هاروی کارپ

هاروی کارپ
35 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب قانون 10 برابر از گرنت کاردونه

معرفی و خلاصه کتاب قانون 10 برابر از گرنت کاردونه

گرنت کاردونه
41 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب ذهنیت سرندیپیتی ؛ هنر خوش شانسی

معرفی و خلاصه کتاب ذهنیت سرندیپیتی ؛ هنر خوش شانسی

کریستین بوش
70 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب اضطراب موقعیت اثر آلن دو باتن

معرفی و خلاصه کتاب اضطراب موقعیت اثر آلن دو باتن

آلن دو باتن
66 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب تحصیلکرده اثر تارا وستوور

معرفی و خلاصه کتاب تحصیلکرده اثر تارا وستوور

تارا وستوور
82 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب فرایادگیری اثر اسکات یانگ

معرفی و خلاصه کتاب فرایادگیری اثر اسکات یانگ

اسکات یانگ
72 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب ذهن بیدار اثر لیزا میلر

معرفی و خلاصه کتاب ذهن بیدار اثر لیزا میلر

لیزا میلر
51 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب عادت های خرد اثر بی جی فاگ

معرفی و خلاصه کتاب عادت های خرد اثر بی جی فاگ

بی جی فاگ
55 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب هنر شاد زیستن اثر دالایی لاما

معرفی و خلاصه کتاب هنر شاد زیستن اثر دالایی لاما

دالایی لاما، هاوارد کاتلر
45 صفحه