دسته بندی: خلاصه کتاب

معرفی و خلاصه کتاب شجاعانه رهبری کن اثر برنه براون

معرفی و خلاصه کتاب شجاعانه رهبری کن اثر برنه براون

برنه براون
47 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

معرفی و خلاصه کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی

دارن هاردی
36 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب با اقتدار برخاستن اثر برنه براون

معرفی و خلاصه کتاب با اقتدار برخاستن اثر برنه براون

برنه براون
57 صفحه
معرفی و دانلود خلاصه کتاب قانون 5 ثانیه اثر مل رابینز

معرفی و دانلود خلاصه کتاب قانون 5 ثانیه اثر مل رابینز

مل رابینز
46 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب تو همانی که می اندیشی اثر جیمز آلن

معرفی و خلاصه کتاب تو همانی که می اندیشی اثر جیمز آلن

جیمز آلن
30 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم

معرفی و خلاصه کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم

هاروکی موراکامی
60 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب اصل گرایی ؛ افزایش بازدهی علیرغم کار کمتر

معرفی و خلاصه کتاب اصل گرایی ؛ افزایش بازدهی علیرغم کار کمتر

گرِگ مک‌کیون
65 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب ذهن حواس جمع اثر نیر ایال

معرفی و خلاصه کتاب ذهن حواس جمع اثر نیر ایال

نیر ایال
55 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب کار عمیق ؛ افزایش بازدهی در کمترین زمان!

معرفی و خلاصه کتاب کار عمیق ؛ افزایش بازدهی در کمترین زمان!

کال نیوپورت
43 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب واقعیت ؛ اثر هانس رزلینگ

معرفی و خلاصه کتاب واقعیت ؛ اثر هانس رزلینگ

هانس رزلینگ
58 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب شخصیت شما همیشگی نیست اثر بنجامین هاردی

معرفی و خلاصه کتاب شخصیت شما همیشگی نیست اثر بنجامین هاردی

دکتر بنجامین هاردی
46 صفحه
معرفی و خلاصه کتاب کوچک نبوغ ؛ 52 راهکار برای بهبود مهارت‌ها

معرفی و خلاصه کتاب کوچک نبوغ ؛ 52 راهکار برای بهبود مهارت‌ها

دنیل کویل
39 صفحه