تصویر اول فرمول محاسبه سرعت مطالعه

فرمول محاسبه سرعت مطالعه چگونه کار می کند؟

لازمه شروع و یا ادامه یک مسیر دریافتن این نکته است که دقیقا کجا قرار داریم. فرض کنید عازم شمال کشور هستیم. این نکته بسیار مهم است که از کدام استان به شمال سفر می کنیم. برای استفاده از جی پی اس راهنمای مسیر ابتدا مبدا خود را مشخص می کنیم. …
تصویر فواید تندخوانی

فواید تندخوانی را اگر بدانیم زندگی مان تغییر می کند

تندخوانی دانشی را ارائه می دهد که باعث می شود سرعت مطالعه شما به طرز چشمگیری افزایش یابد. این افزایش سرعت نه تنها باعث کاهش درک نشده بلکه بنا بر تحقیقات صورت گرفته، درک افراد تندخوان از متن بیشتر می باشد. میزان اندوخته ذهنی برای یک خواننده عادی …
آموزش مرور دروس و زمان مرور
,

آموزش مرور دروس را حتما بخوانید و به کار ببرید

با استفاده از تکنیک های حافظه، اطلاعات از حافظه کوتاه مدت وارد حافظه میان مدت ما می شود. با آموزش مرور دروس می توانید این اطلاعات را وارد حافظه بلند مدت خود کنید. وقتی میگوییم تکه ای از اطلاعات ملکه ذهنمان شده است، دقیقا منظورمان این است که این ا…
تصویر دوره تندخوانی و تقویت حافظه

یادداشت برداری را به صورت صحیح بیاموزید و به کار بگیرید

سه نکته خیلی مهم در مورد یادداشت برداری یادداشت برداری یکی از مهم ترین بخش های یک مطالعه ی فعال و تعاملی می باشد. اگر ما درست نت برداری کنیم میزان یادگیری ما چندین برابر می شود. بیشتر افراد آموزش صحیحی در زمینه یادداشت  برداری ندیده اند که …