بهترین رمان های عاشقانه
Read More
کتابخوانی, معرفی کتاب

بهترین رمان های عاشقانه ؛ از صدای سخن عشق نشنیدم خوشتر

عشق یکی از زیباترین و در عین حال پیچیده‌ترین عواطف انسانی است. نوشته‌های عاشقانه هم همیشه در سراسر جهان پرطرفدار بوده است چرا که افراد می‌توانند با خواندن بهترین رمان های عاشقانه به نوعی...

Read more

بهترین نویسندگان زن جهان و ایران
Read More
کتابخوانی

بهترین نویسندگان زن ؛ آشنایی با مشهورترین بانوان قلم!

  نوشتن کتاب یکی از سخت‌ترین و البته جذاب‌ترین روش‌های ممکن در جهت تاثیرگذاری در دنیا است. پس جای تعجب نیست که اکثر زنان قدرتمند و ‌تاثیرگذار در تاریخ جهان زنان نویسنده بودند. زنانی که...

Read more