H_B_I-mianlogo

اگر دنبال مطلبی هستید که آن را پیدا نمیکنید، آن را در فرم زیر جستجو کنید:

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

آموزش گرامر حال ساده

مدت زمان مطالعه:

مشخصات:

آموزش گرامر حال ساده

مشخصات:

Icons8 RSL Colored Part 9

دانلود فایل :

Dusk Part 1

تاریخ:

Icons8 RSL Colored Part 10

مدت زمان مطالعه:

Icons8 RSL Colored Part 11

فهرست مطالب

آموزش گرامر حال ساده به آسانی آب خوردن!

فهرست مطالب

برای اینکه بتوانیم زبان جدیدی را خوب یاد بگیریم، باید ابتدا بر گرامر آن زبان مسلط شویم. پس آموزش گرامر را می‌توان یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی دانست. یکی از رایج‌ترین افعال زبان انگلیسی حال ساده است. ما در این مقاله گرامر حال ساده را آموزش می‌دهیم. گرامر حال ساده در زبان انگلیسی برای بازگویی عادات، حقایق علمی، و برنامه زمانی وسایل حمل و نقل استفاده می‌شود. همچنین، اگر بخواهید به کسی دستور بدهید یا متن علمی بنویسید و خاطره‌نویسی روزانه داشته باشید بهتر است از گرامر حال ساده استفاده کنید. در ادامه با مثال به شما فرمول حال ساده را آموزش خواهیم داد.

گرامر حال ساده

افعال در زبان انگلیسی سه نوع هستند: افعال ربطی مانند be، افعال اکشن مانند have و eat و افعال کمکی مانند may. همچنین، این افعال در سه زمان استفاده می‌شوند: حال، گذشته، آینده. هر کدام از این افعال ۴ حالت مختلف دارند: ساده، استمراری، کامل، کامل استمراری. در این مقاله، به شما گرامر حال ساده را آموزش می‌دهیم و چند تمرین‌ نیز برای شما قرار داده‌ایم. تمرینات به تقویت زبان ما کمک می‌کنند. مطمئن باشید اگر همگام با اموزش پیش بیایید همیشه از این فعل صحیح استفاده خواهید کرد. امیدواریم از این آموزش لذت ببرید. 

تمرین اول

روی یک صفحه از دفتر جدولی رسم کنید و مانند زیر آن را به چهار قسمت تقسیم کنید.

My close Friend Mom and Dad I
have breakfast ۱
go to college  ۲
watch movies  ۳

برای هر ستون ۳ فعالیتی که شما، پدر و مادرتان و دوست صمیمی شما هر روز انجام می‌دهد را یاددشت کنید. برای نمونه، به ستون I دقت کنید.  

تمرین دوم

در ادامه قسمتی از متنی که یک دختر نوشته است را بخوانید و به فاعل و فعل هر جمله دقت کنید. می‌توانید جدولی مانند بالا برای این قسمت هم رسم کنید: فاعل را در ردیف اول و فعل را در ستون‌های زیر هر فعل.

Hello. I am Shiva. I live in Buenos Aires. I study in high school. I like my school. But, I like my weekends, too. I have four friends. I and my friends always study in the school library, but my best friend Emma does not like study groups. She likes self-study

بیایید با هم جملات را بخوانیم و بیشتر با گرامر فعل حال ساده آشنا شویم.

.I am Shiva

همانطور که مشاهده می‌کنید، بعد از فاعل I فعل am که از انواع افعال be که به معنی “بودن” یا “شدن” است آمده. اما اگر به جدول زیر نگاه کنید برای معرفی دوستتان باید از فعل is و برای بقیه ضمایر فاعلی از are  استفاده کنید. حتما دقت کنید اگر فاعل شما اسم فرد یا از اسامی جمع باشد باید از فعل are استفاده کنید.

am I
is she, he, it
are you, we, they

 

حالا برای تمرین بیشتر شما به این سوالات پاسخ بدهید:

?What is your teacher’s name

?What are your grandparents’ name


همچنین بخوانید: یادگیری سریع زبان انگلیسی


 

گرامر حال ساده برای افعال اکشن و افعال ربطی

بار دیگر به جملات بعدی نگاه کنیم: 

.I live in Buenos Aires. I study in high school. I like my school. But, I like my weekends, too

همانطور که مشاهده می‌کنید در تمامی این جملات فاعل I است و فعل به حالت ساده به کار رفته است. بنابراین، برای فاعل اول شخص باید از شکل ساده فعل استفاده شود. اما اگر ضمیر ما جمع یا سوم شخص بود چگونه بنویسیم؟ بیایید به این جملات نگاهی بیندازیم:

I and my friends study in the school library every day, but, my best friend Emma does not like study groups. She likes self-study.

همانطور که شما هم مشاهده کردید زمانی‌که فاعل جمع است ( مثل  I and my friends) از شکل ساده فعل استفاده می‌شود. اما برای فاعل سوم شخص به فعل –s یا –es اضافه می‌شود.

live I, You, We, They
lives She, He, It

در بعضی از افعال اکشن مانند have برای سوم شخص فعل تغییر شکل می‌دهد. به جدول و مثال‌های زیر توجه کنید. 

I have four friends.

Shiva has four friends.

have  I, You, We, They
has she, he, it

تسلط بر گرامر زبان انگلیسی از مهمترین اصول آموزش زبان از پایه است. 


فرمول گرامر حال ساده

گرامر حال ساده قاعده زیر را دنبال می‌کند. 

…. + Subject + verb

.My dad works at a factory

.She has four children

.Alex is fourteen years old

حالا به جدولی که از ابتدا رسم کردید نگاه کنید و سعی کنید برای همه افعال جمله بنویسید. سپس آخر هر جمله ساعت انجام کار را به آن اضافه کنید. مثلا:

.I have breakfast at 7. My mom and dad leave home at 8. My best friend takes a taxi at 7:40

ممکن است بپرسید برای تناوب و استمرار کارها باید از چه قیدی استفاده کنیم. قیدهای تکرار در انگلیسی برای حال ساده شامل موارد زیر هستند:

Always, Usually, Never, Sometimes, Often

اگر به مثال‌های زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که قیدهای تکرار در زبان انگلیسی بعد از فاعل قرار خواهند گرفت.

.I sometimes have breakfast

.We always study in the school library

گرامر حال ساده

گرامر حال ساده منفی

برای منفی و سوالی کردن افعال زمان حال به فعل کمکی do  یا does نیاز دارید. به مثال‌های زیر دقت کنید. برای فاعل سوم شخص و فعل work  از فعل کمکی منفی does not استفاده شده است. اما برای ضمیر جمع جهت ساختن شکل فعل ساده منفی have  فعل کمکی منفی do not بکار رفته است.

  1. He does not work well.
  2. They don’t have books.
  3. It is not usually red.

نکته: مانند مثال سوم، باید در جملات منفی بعد از not از قیدهای تکرار انگلیسی استفاده کنید. بنظر شما جمله زیر چگونه منفی خواهد شد؟

.Dina and other artists wear uniforms

گرامر حال ساده سوالی yes/no

توصیه ما به مبتدیان زبان انگلیسی این است که برای تبدیل جملات خبری به سوالی اول جمله خبری را منفی کنید سپس آن را مثبت و سوالی کنید. به شکل زیر:

.He works here

.He does not work here

?Does he work here

?Where does he work

 

[sc name=”paligelot_banner”][/sc]

به طور کلی گرامر حال ساده از قانون زیر پیروی می‌کند.

  • به فاعل جمله نگاه کنید و مشخص کنید مفرد است یا جمع.
  • فعل جمله را هایلایت کنید و بنویسید از کدام نوع فعل است ( linking یا action)
  • اگر فعل شما از نوع جدول اول باشد، فعل را به اول جمله منتقل کنید و بقیه جمله را بنویسید. (مثال اول)
  • اگر فعل از نوع اکشن مانند جدول دوم و سوم باشد و فاعل سوم شخص مفرد باشد از فعل کمکی  doesاستفاده کنید. سپس پسوند –es یا –s  را از فعل اصلی حذف کنید. ( مثال دوم)

.She is fourteen

?Is she fourteen

.He leaves school at 12:00

?Does he leave school at 12:00

گرامر سوالی کردن جملات حال ساده با whها

برای سوالی کردن با wh questions پاسخ را از جمله خبری حذف کنید و wh را قرار دهید. سپس روند سوالی کردن را همانند بالا ادامه دهید.

.John goes to library every day

.Where does he go every day? John goes to library every day

How often does he go to school? John goes to library every day

 .Who goes to library every day? John goes to library every day

توجه داشته باشید فقط در سوالی who باید شکل اصلی جمله حفظ شود.


بهبود کیفیت یادگیری زبان با مطالعه مقاله:

آموزش زبان با انیمیشن


زمان حال استمراری 

به خاطر داشته باشید که برای کارهایی که در لحظه در حال انجام آن‌ها هستید نوع فعل متفاوت است. همچنین، اگر کاری از ساعتی قبل آغاز شده و تا دقایق و ساعاتی بعد ادامه دارد باید در هر مورد از زمان حال استمراری استفاده کنید. حال استمراری از مجموع یکی از افعال be و فعل اصلی به علاوه ing ساخته می‌شود. به مثال زیر دقت کنید:

.She is writing her homework now

علاوه بر این، برای توصیف پوشش یک نفر از این فعل استفاده می‌شود. 

.She is wearing a long red dress

[sc name=”gelat504″][/sc]

برای منفی کردن این فعل کافی است به فعل be یک not اضافه کنید. و برای سوالی کردن کافی است جای فاعل و فعل be را جا به جا کنید. 

.She is not writing her homework

?Is she wearing a long red dress

  ?What is she wearing

آموزش گرامر حال ساده و حال استمراری

چند تمرین

این تمام آن‌ چیزی بود که درمورد گرامر حال ساده باید بدانید. توصیه می‌کنم جدول‌هایی که در این آموزش قرار دادیم را روی کاغذهای رنگی بنویسید و آن را روی میز یا دیوار بچسبانید. برای تمرین بیشتر و استفاده از این جداول شما هم مانند شیوا برای یک دوست خیالی خودتان و تکالیف روزانه‌تان را با گرامر حال ساده بنویسید.

 

همچنین، ما برای شما چند سوال قرار داده‌ایم. به آن‌ها پاسخ دهید و برای ما در قسمت نظرات بفرستید. انجام این تمرینات به شما این اطمینان را می‌دهد که به خوبی به گرامر حال ساده تسلط پیدا کرده‌اید و می‌توانید از آن در جملاتتان به کار ببرید. برای تمرین و تکرار بیشتر، از بهترین اپلیکیشن‌های آموزش زبان استفاده کنید. در تمرینی که در این قسمت آورده‌ایم باید جملات را همانگونه که در پرانتز خواسته شده است بازنویسی کنید.

:Example

(-).Jerry gets to school at 8:30 a.m

.Jerry does not get to school at 8:30 a.m

 

 (+).I do not have lunch

(?).My teacher works on Sundays, too

(-).Alex and his family have a prestigious car

I do not go to the park every weekend. (how often)

We invite everyone to our house. (what)

نکاتی برای آموزش گرامر حال ساده در کلاس

مدرسین زبان انگلیسی می‌توانند برای تمرین سوالی کردن افعال حال ساده و تشخیص گرامر صحیح حال ساده از متن‌های جای خالی استفاده کنند. این تمرین مانند بازی هیجان‌انگیز و مفرح است. علاوه بر این، سریع‌تر به زبان آموزان اعتماد به نفس کاربرد گرامر را خواهد داد.

همچنین، استفاده از برنامه زمانی سرویس اتوبوس شهری یا قوانین علمی فیزیک به منظور تمرین گرامر حال ساده فضای کلاس را به زندگی واقعی نزدیک می‌کند. شما حتی می‌توانید از تکینک‌های آموزش زبان با بازی هم برای تدریس این قاعده گرامری استفاده کنید. برای مثال استفاده از بازی‌ بینگو برای تمرین عادات روزانه زبان آموزان در هر کلاس نیز لذت‌بخش است. 

اگر هم برای تسلط بیشتر بر روی این زمان به دنبال تمرینات بیشتری هستید، اینجا کلیک کنید!

یادگیری واقعی و اصولی زبان انگلیسی

اگر میخوای انگلیسی واقعی رو بر اساس مهارت های یادگیری و نوروساینس و به کمک ابزار هایی مثل نقشه کشی ذهنی یاد بگیری، همین حالا روی لینک زیر کلیک کن. ایمپکت بر اساس متد علمی و معروف تاپ ناچ طراحی شده و همه مهارت های زبان رو با کمک فیلم، سریال و داستان بهتون آموزش میده.
برای دریافت دوره + اطلاعات تکمیلی در دکمه روبرو استفاده نمایید.

به مقاله امتیاز دهید : [ratings]

آیا تمایل دارید این مقاله را دریافت کنید؟

مطالبی که برایتان مفید است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راز تمرکز بالا

افراد کتابخون